+

Огласи, конкурси и стипендије

  Стипендије Немачке фондације за животну средину (DBU)

  Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) објављује информацију о стално отвореном конкурсу за стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању од 6 до 12 месеци у организацијама у Немачкој (универзитети, институти, министарства, невладине организације, приватне компаније).

  Програм стипендија подржава најшири спектар струка уз услов да је предлог пројекта у области заштите животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских промена или обновљивих извора енергије. Циљна група су млади истраживачи и професионалци – мастер дипломци (уз услов да је диплома стечена у последњих пет година или мастер студенти при крају студија или студенти докторских студија који нису при крају докторских студија), грађани Србије, са знањем немачког или енглеског језика.

  Документа потребна за онлине пријаву на конкурс су:
  • биографија,
  • предлог пројекта (до 3 стране са описом проблема, методологијом рада и очекиваним резултатима),
  • копија дипломе – оверена и преведена код судског тумача,
  • писмо препоруке од универзитетског професора,
  • сертификат или потврда о знању немачког или енглеског језика.

  Препорука, али не и обавеза, је да кандидат сам пронађе ментора и менторску организацију у Немачкој са којом ће договорити предлог пројекта као део пријавне документације.

  Документација треба да буде припремљена на енглеском или немачком језику. Пријаве се узимају у обзир два пута годишње – 5. марта и 5. септембра. Након првог круга селекције кандидата, изабрани кандидати се позивају на интервју који се одржава крајем септембра или у октобру (у условима COVID-19 пандемије интервјуи се одржавају онлине). Почетак стипендије је 3-4 месеца након позитивног одговора Комисије за избор нових стипендиста. Први месец боравка подразумева курсеве немачког језика, упознавање са немачком културом и градовима у организацији DBU фондације, а остатак у изабраној организацији.

  Износ месечне стипендије је 1250 Eur + здравствено осигурање, док су трошкови истраживања углавном покривени од стране хост институције.

  Више информација на:
  • EN: https://dbu.de/2600.html
  • DE: https://dbu.de/stipendien_international

  Контакт особе – Координатори DBU програма стипендија за Србију:
  • Наташа Драгутиновић, natasha.dragutinovic@gmail.com
  • др Ана М. Петровић, borisavljevic.ana@gmail.com

  Молимо посетите FB страницу Мреже DBU стипендиста Србије на следећем линку:
  https://www.facebook.com/MrezaDBUStipendistaSrbije/

  као и онлине инфосесију која се одржава у петак, 13. маја у 16 часова и на којој можете чути више информација и поставити питања. Линк ка догађају:
  https://meet.goto.com/454553213

  БГ ПРАКСА 2022 – прилика за студенте Универзитета у Београду

  Универзитет у Београду и Град Београд позивају студенте завршних година основних и мастер студија да постану део 11. генерације полазника програма универзитетске радне праксе БГ ПРАКСА и искористе прилику за стицање радног искуства у струци.

  Овог лета 135 студената Универзитета у Београду имаће прилику да обави тромесечну радну праксу у некој од следећих установа:

  Предузећа: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈП „Градско стамбено” , ЈКП „Београд пут“, ЈП „Београдска тврђава“, ЈКП „Ветерина Београд“, ЈКП „Инфостан технологије“ Београд, ЈКП за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Туристичка организација Београда, ЈКП „Погребне услуге”, градскa општинa Савски венац, установе културе: Библиотека града Београда, Библиотека „Милутин Бојић“, Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац, Дом омладине Београда, БИТЕФ театар, Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, Музеј града Београда, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Историјски архив Београда, Канцеларија за младе, Градско веће, као и 11 секретаријата Градске управе.

  Свим полазницима програма током три месеца трајања праксе биће обезбеђена новчана надокнада. Ангажовање у програму, као препозната релевантна ваннаставна активност студената Универзитета у Београду, носи и додатне /некумулативне/ ЕСПБ бодове.

  Сваки полазник праксе имаће непосредно одређеног ментора из реда запослених.

  Током реализације програма ове године биће укључено укупно 90 ментора на 82 различите позиције у градским предузећима, установама културе, библиотекама, музејима, секретаријатима градске управе и општинама које учествују у програму.

  Конкурс са свим детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла, условима за сваку позицију и потребним документима налази се на сајту Центра за развој каријере, на страници http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa

  На истој страни сајта истакнути су важни датуми везани за процес пријаве, предселекцију, селекцију, одговори на најчешће постављена питања, линк ка пријавном формулару за конкурс, као и “Водич кроз конкурс” са позицијама организованим према факултетима.

  На конкурс се могу пријавити заинтересовани студенти завршних година основних и мастер студија у складу са наведеним условима конкурса за расписане позиције.

  За све кандидате неопходно је да приложе скенирану потврду о редовном студирању са одговарајућег факултета.

  Конкурс је отворен од 12.априла до 4. маја 2022. године у поноћ, а први дан праксе биће 1. јул 2022.

  О ПРОГРАМУ БГ ПРАКСА:

  Програм се реализује од 2010. године за редом захваљујући успешној сарадњи Универзитета у Београду и Града Београда, а осмислио га је Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду. Програм је резултат заједничког настојања да што већи број студената Универзитета у Београду стекне практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија и тако унапреди своје академско образовање; проистекао из потребе да се што већем броју младих људи са универзитетском дипломом пружи подршка у професионалном усавршавању, али и препознавање важности идеје да концепт друштвено одговорног пословања постане интегрални део пословних стратегија јавних предузећа у Београду. До сада је кроз програм БГ пракса прошло преко 2000 студента са 27 факултета Универзитета у Београду.

  Извод из Водича кроз конкурс за студенте Шумарског факултета

  КОНКУРС ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

  Београд, 7. март 2022. године
   03-07 Број: 612-847/1-22

  На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012. године и Предлога ректора Универзитета у Београду, 03-07 број: 612-4136/1-21 од 13. октобра 2021. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 7. марта 2022. године, донео је:

  О Д Л У К У
  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА
  ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

   

  Члан 1.

              Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:

  1. учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
  2. боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

  На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.

  Члан 2.

              Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 30.000,00 динара по учешћу или боравку, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

  Члан 3.

              Критеријум за добијање подршке је да усавршавање започиње/траје у периоду од 01.05.2022. године до 01.05.2023. године.      

  Члан 4.

              Потребна документација за стручно и научно усавршавање:

  • Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“,
  • Уверење факултета о упису школске 2021/2022 године у статусу студента основних, мастер или докторских академских студија Универзитета у Београду,
  • Званична потврда о учешћу у научном/стручном скупу или потврда о иностраном усавршавању,
  • Доказ да кандидат није у радном односу, издат од надлежног органа за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (кандидат мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.
  • Краткa биографијa и
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

  Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

  Члан 5.

              Рок за подношење пријава је од 10. марта до 15. априла 2022. године.

              Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку у стручном и научном усавршавању.

  Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 6.

  Извештај са доказима о реализацији средстава (докази о уплати котизације и/или смештаја и/или карте за превоз и други докази у зависности од тога за шта су средства одобрена), доставља се у року до 30 дана од дана завршетка научног, односно стручног скупа или боравка у иностранству.

  Члан 7.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 8.

  Избор кандидата за доделу подршке врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.     

  Члан 9.

  На одлуку о додели подршке кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
                                                                                                                 проф. др Драгана Милић

  Образац пријаве за подршку [worddoc]

  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

  Београд, 9. новембар 2021. године

  03-13 број: 612-4671/1-21

  На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  9. новембра 2021. године, доноси:

  О Д Л У К У

  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
  „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
  ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ
  НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2022. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2021. години.

  Члан 2.

              Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

  Члан 3.

  Критеријуми које књижевно дело мора да задовољи:

  • дело мора бити oстварење једног аутора,
  • дело мора бити објављено као засебна књига у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ISNB бројем,
  • дело треба да има најмање 3 табака, тј. 48 страна,
  • дело мора бити објављено први пут у 2021. години,
  • у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.

  Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

  Члан 4.

              Рок за подношење пријава је од 1. марта до 29. априла 2022. године.

              Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – „Конкурс за „Награду Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.

              Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Члан 5.

              Избор најбољег књижевног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

  Члан 6.

  На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php у делу „Стипендије и конкурси“.

  Члан 7.

  На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

  Члан 8.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs. .

  Члан 9.

  Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                         ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                   ___________________________

                                                                                  проф. др Јелена Костић-Томовић

  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО ОДНОСНО СТРУЧНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

  Београд, 9. новембар 2021. године

  03-13 број: 612-4672/1-21

  На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012. године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  9. новембра 2021. године, доноси:

  О Д Л У К У

  О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
  „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
  ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО ОДНОСНО СТРУЧНО ОСТВАРЕЊЕ
  НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

  Члан 1.

  Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) „Награде Веселина Лучића” за 2022. годину, за најбоље научно односно стручно остварење (у даљем тексту: остварење) наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2021. години.

  Члан 2.

              Награда, у нето износу од по 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

  Члан 3.

  Кандидати на Конкурс могу пријавити следећа остварења:

  • монографија,
  • поглавље у монографији,
  • научни рад.

  Наведена остварења морају бити објављена код еминентног домаћег, односно страног издавача (пожељно је приложити рецензије).

  Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.

  Члан 4.

              Рок за подношење пријава је од 1. марта до 29. априла 2022. године.

              Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – „Конкурс за Награду Веселина Лучића за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.

              Уз пријаву поднети:

  1. Један примерак остварења у штампаном формату, као и примерак остварења у електронској форми на имејл: popovm1@rect.bg.ac.rs, уз сагласност издавача за достављање електронске верзије остварења члановима Жирија за потребе конкурса, или 6 (шест) примерака само у штампаном формату.
  2. Потврду о радном односу свих/већине коаутора на Универзитету у Београду,
  3. Кратку биографију коаутора,
  4. Сагласност коаутора да се остварење може пријавити на конкурс, са процентуалном проценом доприноса остварењу (приложити само у случају коауторства) и
  5. Образложење предлагача (до 500 речи) о научној односно стручној вредности научног односно стручног рада, које објашњава предмет, циљ, хипотезе и метод рада, и позиционира резултате у односу на светску праксу.

  Пријава се доставља у форми која се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду (Конкурси универзитетских задужбина и фондација  http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), и поред описаних података садржи контакт податке подносиоца пријаве: име и презиме, број телефона и имејл адресу.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Члан 5.

              Избор најбољег научног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

  У поступку разматрања научног, односно стручног остварења, жири оцењује квалитет и значај научног, односно стручног остварења.             

  Члан 6.

  На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

  Уколико остварење, које је изабрано као најбоље, има више коаутора, коаутори ће награду поделити према проценту доприноса остварењу, наведеном у Пријави.

  Члан 7.

  На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

  Члан 8.

  Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

  Члан 9.

  Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                         ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                 _____________________________

                                                                                  проф. др Јелена Костић-Томовић

  Стипендије Кипарског универзитета

  Обавештавам вас да је Кипарски универзитет (UCY) понудио стипендије за основне студије држављанима земаља које нису чланице Европске уније. У питању је 10 стипендија за све студијске програме осим за програме медицине.

  Више информација можете пронаћи на сајту www.ucy.ac.cy или директним обраћањем њиховом студентском центру на мејл fm@ucy.ac.cy.