+

Марко Веизовић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 828
Е-маил: marko.veizovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Лабораторија за својства дрвета
Консултације: уторак и петак, 10‒11 часова

Рођен је 24. 3. 1991. године, завршио Осму београдску гимназију и 2010. године уписао Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета.

  1. године, у току студија, успeшно је положио свe курсевe предвиђенe CEEPUS програмом размене студената, Faculty of wood tecnology, University of Life Sciences, Poznan, Poljska.
  2. године ангажован је на месту студента демонстратора на предмету Маркетинг и трговина у дрвној индустрији, Шумарски факултет Универзитета у Београду, на Одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета.
  3. године дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета, са просечном оценом изнад 9,5.

2016. године је изабран за сарадника у настави на ужој научној области Примарна прерада дрвета и тада заснива радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Својства дрвета