+

Технолошка својства дрвета

Шифра предмета: ТМП35А3/Б3
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни предмет
Број ESPB: 6
Услов: Одслушан предмет Својства дрвета

Стицање знања о својствима дрвета код основних технолошких процеса прераде дрвета. Утицај макроскопских,  физичких и механичких својстава и грешака дрвета на његове технолошке карактеристике. Технолошка својства неких домаћих и страних комерцијалних врста дрвета.

Достизање нивоа знања о технолошким својствима дрвета довољног за његову успешну примену при вођењу технолошких процеса прераде дрвета и одређивању правилних режима обраде.

Теоријска настава Уводно предавање. Место и значај технолошких својстава дрвета. Својства дрвета које оно испољава код механичке прераде и обраде. Утицај физичких и механичких својстава на обрадљивост при глодању, бушењу, токарењу и брушењу. Утицај физичких и механичких својстава дрвета на процес резања дрвета. Утицај својстава дрвета на површинску обрадљивост. Деформације дрвета при различитим влажностима и температурама. Савитљивост дрвета. Отпор дрвета према извлачењу ексера, вијака и других металних веза. Отпорност на хабање. Заваривање дрвета. Утицај влажности на технолошка својства дрвета. Утицај температуре на технолошка својства дрвета. Утицај анатомског правца на технолошка својства дрвета. Утицај високотемпературног третмана на технолошка својства дрвета. Утицај грешака на технолошка својства дрвета. Технолошка својства и обрадљивост домаћих и неких страних врста дрвета.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Уводни час. Упознавање студента са обавезама у току слушања курса. Својства дрвета које оно испољава код механичке прераде и обраде. Утицај физичких и механичких својстава на обрадљивост дрвета при резању, бушењу, брушењу и токарењу. Утицај физичких и механичких својстава на површинску обрадљивост дрвета. Деформације дрвета при различитим влажностима и температурама. Савитљивост дрвета. Отпор дрвета према извлачењу ексера, вијака и других металних веза. Експериментално одређивање. Отпорност на хабање. Експериментално одређивање. Утицај температуре, анатомског правца и влажности на технолошка својства дрвета. Рад у лабораторији. Утицај високотемпературног третмана на технолошка својства дрвета. Рад у лабораторији. Утицај грешака дрвета на технолошке карактеристике. Рад у лабораторији. Технолошка својства и обрадљивост домаћих и неких страних врста дрвета. Рад у лабораторији. Припрема за израду семинарског рада. Презентација семинарских радова. Презентација семинарских радова.