+

Individualni boravci studenata

U proteklim godinama su na Šumarskom fakultetu u Beogradu studijske programe posredstvom programa Bazileus, Erazmus Mundus projekta – JoinEU-SEE PENTA i drugih programa pohađali studenti iz Nemačke, Libije i Slovenije, dok su dva studenta Šumarskog fakulteta pohađala deo studijskog programa na univerzitetima u SAD.

Tokom perioda 2016.-2018. godine sedam studenata Odseka za šumarstvo je boravilo i još uvek boravi na Univerzitetu Istočne Finske u gradu Joensuu, u okviru ERASMUS+ razmene studenata sa ovom finskom institucijom, u formi individualnih boravaka u trajanju od 5 meseci. Podneta je prijava za nastavak ove razmene u periodu od 2018.- 2020. godine, prema kojoj je predviđen boravak 4 studenta Šumarskog fakulteta u Finskoj i 2 finska studenta u Srbiji u trajanju od nekoliko meseci.

Jedan student Šumarskog fakulteta sa odseka za Šumarstvo trenutno pohađa master studije u Francuskoj, za koje je dobio stipendiju Vlade Francuske.

Dve studentkinje odseka TMP će od februara 2018. pet meseci boraviti u Sloveniji posredstvom programa CEEPUS. Koordinator međunarodnog CEEPUS III projekta CIII-SI-0719-04-1516, A.L.I.C.E. od 2013. do danas je prof. dr Biserka Nestorović, koja je omogućila je međunarodnu razmenu studenta i nastavnika. U navedenom periodu 11 studenata Šumarskog fakulteta, TMP odseka, boravilo 41 mesec na inostranim fakultetima i univerzitetima.