+

Међународни пројекти и конференције

Организован је Први међународни конгрес шумарства на Шумарском факултету у Београду под слоганом – „Будућност са шумама“, 2010.

Настављене су активности у оквиру научног пројекта између Кине и Србије, чији су носиоци Institute of Soil and Water Conservation и Шумарски факултет Универзитета у Београду;

Организована је међународна научна конференција „Land Conservation- LANDCON 2012.“, уз учешће представника 12 земаља, уз подршку World Association of Soil and Water Conservation (WASWC), International Sediment Initiative (ISI-UNESCO), World Association for Sedimentation and Erosion Research (WASER) и European Society for Soil Conservation (ESSC);

У периоду од 2009.-2012. године је реализован други циклус међународних ФОПЕР мастер студија на енглеском језику, под називом ФОПЕР II. Резултат програма је 20 дипломираних мастер инжењера у области Шумарске политике и економике, док је и званична акредитација овог програма завршена у оквиру другог циклуса.

Потписан је уговор и започете активности на реализацији пројекта ID: WOOD (Project SEE/D/0227/1.2/X), уз учешће 15 европских партнера, међу којима је и Шумарски факултет Универзитета у Београду. Пројекат се финансира средствима IPA фонда.

Шести годишњи састанак Конференције декана шумарских факултета Европе (удружења ConDDEFFS) организован је у Врњачкој Бањи и на Гочу у 2014. години. Учесници декани шумарских факултета из 12 земаља, а тема састанка интернационализација у области високог образовања.

Међународна конференција на тему пошумљавања под називом „Reforestation Challenges“ организована је на Шумарском факултету у Београду у jуну, 2015. у организацији Факултета и организација IUFRO и REFORESTA.

Прва међународна Шумарска студентска конференција у Србији, организована је на Шумарском факултету у Београду у септембру 2015. под слоганом „Изазови и опасности за савремено шумарство – нове снаге“

Шумарски факултет у Београду је партнер на пројекту DIABOLO, једном од пионирских истраживачких пројеката програма „Horizon 2020 Societal Challenges“. Очекивани резултати, поред осталог, јесу и тачнији, хармонизовани и правовремено дистрибиурани подаци о шумским ресурсима кроз мрежу сарадње Европских националних инвентура шума (ENFIN). Проф др Дамјан Пантић и MSc Драган Борота активно су учесвтовали на годишњем скупу DIABOLO пројекта и ENFIN мреже одржаном у Бечу, у периоду 3-5 маја 2017. год.

Шумарски факултет је учесник на међународном пројекту Erasmus+ Ka2 Изградња каспацитета у подручју високог образовања под називом Western Balkan Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures – BESTSDI. Пројекат се бави најновијим достихнућима у области употребе и дељења гео-просторних података. У њему учествује 12 земаља из региона, а у Србији њиме руководи проф. др Милорад Јанић. Један од исхода овог пројекта ће бити формирање студентске рачунарске лабораторије за ГИС и њено опремање најсавременијом компјутерском опремом и софтверима.

Такође, наставници одсека ТМП су учесници пројекта ФОРЕСДА – „Forest-based cross sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube Region“ (Трансформација и јачање конкурентности дрвне индустрије), што је међународни прoјекат који се финансира из средстава Европске Уније у оквиру програма: Interreg – Danube Transantional Programme (број пројекта DTP1-383-1.1). Пројекат је званично почео 1. јануара 2017.год. и траје 30 месеци, а у његову релаизацију су укључене релевантне институције из 9 земаља (Немачка, Аустрија, Словенија, Хрватска, Босна и Хецеговина, Мађарска, Руминија и Србија) које су директно или индиректно повезане са сектором дрвне индустрије. Контакт особа је др Небојша Тодоровић.