+

Међународни споразуми о сарадњи

 • Потписан је Меморандум о разумевању са Универзитетом Ватерло из Канаде (University of Waterloo).
 • Потписан је подуговор о сарадњи са Универзитетом природних ресурса и примењених наука у Бечу (BOKU) у оквиру пројекта „Иновације и одрживост у области шумарства у централно-источној Европи“.
 • Потписан је Меморандум о разумевању са Европским шумарским институтом (EFI) из Јоенсуу, Финска о модалитетима сарадње у оквиру активности Регионалне канцеларије ЕФИ за централно-источну Европу (EFICEEC).
 • Потписан је споразум о сарадњи са Универзитетом “Albert Ludwigs University” из Фрајбурга, Немачка.
 • Потписан је споразум о сарадњи између Универзитета у Београду и Техничко-Технолошког Универзитета из Брна, Република Чешка.
 • Потписан је меморандум о разумевању између Универзитета у Београду и Универзитета Мендел из Брна, Република Чешка.
 • Потписан је споразум о сарадњи са Факултетом за дизајн и технологију намештаја и ентеријера из Скопља, Македонија.
 • Обновљена је сарадња са Московским државним универзитетом шумарства.
 • Покренуто је потписивање Анекса споразуму са Поволошким државним техничким универзитетом из Републике Мариј Ел, Руска федерација, који ближе утврђује сарадњу Факултета шумарства и екологије и Шумарског факултета у Београду.
 • У току 2017. године је иницирано склапање споразума о сарадњи између Универзитета у Београду – Шумарског факултета, и стране високошколске установе Универзитет Касетсарт (Kasetsart University) из Бангкока, Тајланд, на иницијативу др Слободана Милановића.
 • Факултет је такође иницирао потписивање споразума о сарадњи између Шумарског факултета у Београду и Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.
 • Почетком 2017. године, на иницијативу Североисточног универзитета шумарства из Харбина (Кина), чији представници су се обратили Шумарском факултету у Београду, потписан је меморандум о сарадњи између ове институције и Универзитета у Београду.
 • У 2018.години иницирано је потписивање споразума о сарадњи између Шумарског факултета у Београду и факултета који припада Универзитету Сент Иштван из града Геделе (mađ. Gödöllő) у Мађарској под називом : Faculty of Agricultural and Environmental Sciences – Szent István University (Gödöllő) Hungary, а на иницијативу проф. др Драгана Гачића.