+

Запослени

Наставна база „Мајданпечка Домена“
1 ВД управник Златковић Мирјана
2 Ревирни инжењер – шеф производње Танасковић Мирослав
3 Пословођа и чувар СРП Фељешана Црнобрња Рајко
4 Пословођа Симеоновић Перица
5 Референт за финансије и рачуноводство Мердовић Снежана
6 Чувар шума Марковић Саша
7 Технички помоћни радник и возач Јовановић Милорад
8 Тракториста Траиловић Милутин
9 Помоћник трактористе-копчаш Васиљевић Дејан
10 Помоћник трактористе-копчаш Петровић Немања
11 Секач моториста Марић Милован
12 Секач моториста Гаврић Жељко
13 Секач моториста Брозовић Ивица
14 Секач моториста Брозовић Милојко
15 Стражар Жујица Илија
16 Спремачица Јаношевић Санела