+

Запослени

НАСТАВНА БАЗА „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“

 
1 Управник НБ „Мајд.Домена“ Пуђа Ж. Владимир
2 Реф. заштите на раду и ППЗ Васић Ђ. Душко
3 Књиговођа и администратор Костадиновић Ј. Вера
4 Пословођа и чувар шумског реона Црнобрња Р. Рајко
5 Чувар шума Марковић Ф. Саша
6 Тракториста Траиловић Ј. Милутин
7 Помоћник трактористе-копчаш Жујица М. Илија
8 Гајење, уређивање и заштита шума Јовановић М. Милорад
9 Чувар Филиповић М. Стеван
10 Курир и спремачица Јаношевић Ј. Санела
11 Секач моториста Марић Милован
12 Помоћник секача мотористе Гаврић Жељко