+

Запослени

Наставна база „Мајданпечка Домена“
1 ВД управник Танасковић Мирослав
2 Референт за финансије и рачуноводство Мердовић Снежана
3 Пословођа и чувар СРП Фељешана Црнобрња Рајко
4 Пословођа и чувар СРП Фељешана Симеоновић Перица
5 Чувар шума Марковић Саша
6 Курир и спремачица Јаношевић Санела
7 Секач моториста Марић Милован
8 Секач моториста Гаврић Жељко
9 Секач моториста Брозовић Ивица
10 Секач моториста Брозовић Милојко
11 Секач моториста Новаковић Љ. Раде
12 Тракториста Траиловић Милутин
13 Тракториста Васиљевић Дејан
14 Тракториста Јовановић М. Милорад
15

Радник обезбеђења са оружјем Чувар објекта пилане

Жујица М. Илија