+

Производња и искоришћавање шума

Када је у питању газдовање шумама годишњи етат на подручју ове наставне базе је око 3500 m3 бруто дрвне запремине, од чега је око 2500 m3 букве и 500 m3 храста и 500 m3 осталих лишћара и четинара. Одлика шума на овом подручју је да апсолутно доминирају високе састојине, углавном чисте букове или храста китњака. Поред букве и китњака присутне су готово све лишћарске врсте наше дендрофлоре, а од четинара ту су унесене врсте у културама.
Од ове године скоро све послове на искоришћавању шума обављамо властитом радном снагом и механизацијом, након што су поправљени и стављени у функцију зглобни трактор ЛКТ, камион КАМАЗ и запослени и опремљени секачи.
Поред обнове механизације у прошлој и овој години улагало се и у изградњу шумских камионских путева и влака, обнову и опремање зграда у кругу.
Број запослених је 12 а Управник је инж.Владимир Пуђа  064/876-47-14.