+

Докторске дисертације

  • Драгомир Мисаиловић (2011): Деформација корита и стабилност тла и објеката у бујичним токовима, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Ратко Ристић, ред. проф.
  • Мирјана Тодосијевић (2012): Еколошки и економски ефекти одрживог управљања земљишним ресурсима планинског подручја општине Љубовија, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Миодраг Златић, ред. проф.
  • Светлана Билибајкић (2012): Утицај изведених техничких и биолошких радова на интензитет ерозионих процеса у сливу Трговишког Тимока, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Станимир Костадинов, ред. проф.
  • Соња З. Брауновић (2013): Ефекти противерозионих радова на стање ерозије у Грделичкој клисури и Врањској котлини, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Станимир Костадинов, ред. проф.
  • Милена Лакићевић (2014): Примена Аналитичког хијерархијског процеса (АХП) и партиципативног одлучивања у управљању Националним парком „Фрушка гора”, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Миодраг Златић, ред. проф.
  • Борис Радић (2014): Ерозија као фактор деградације предела у скијашким центрима Србије, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Ратко Ристић, ред. проф.
  • Ана М. Петровић (2014): Фактори настанка бујичних поплава у Србији, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Станимир Костадинов, ред. проф.
  • Даница Жупански (2015): Развој методологије за одређивање зона заштите од површинског наноса на експерименталним деоницама слива реке Дрине, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Ратко Ристић, ред. проф.
  • Стефана Бабовић (2016): Утицај антропогених фактора на интензитет ерозије у југоисточној Србији, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Миодраг Златић, ред. проф.
  • Томислав Стефановић (2016): Ефекти противерозионих радова у сливу реке Јабланице узводно од акумулације Ровни, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ментор др Станимир Костадинов, ред. проф.