+

Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса

Мисија и визија

Кроз сва три нивоа студија, реализацијом научних истраживања и проширењем информисања јавности, јачамо способност за тимски рад, развијамо сарадњу и остварујемо заједничке интересе са еколошким, биолошким и техничким системима. Негујемо и јачамо чврсте везе које имамо са водопривредним, пољопривредним и шумарским организацијама, организацијама које се баве заштитом водних и земљишних ресурса и природних ресурса са њима повезаним, заштитом животне средине и друштвеном заједницом.

Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса тежи да постане национални центар у области високог образовања и интегрисаних истраживања у програмима из своје области.


       

Циљеви

Основни циљ Студијског програма је оспособљавање кандидата за решавање комплекса проблема у вези са земљиштем и водама као основним природним ресурсима од којих зависи целокупни развој друштва.

Појединачни циљеви студија су:

  1. Подстицајна, мултидисциплинарна настава, која комбинује еколошке/биолошке и класичне инжењерске дисциплине;
  2. Разумевање темељних принципа инжењеринга и науке;
  3. Познавање фактора који утичу на системе пројектовања и доношење одлука, као што су ограниченост ресурса, ограничења система и препознавање инжењерских проблема које треба решити;
  4. Обезбеђивање висококвалификованих стручњака, који ће бити способни да утичу на примену еколошких принципа у инжењерским пословима у привредним областима (водопривреди, шумарству, пољопривреди), било да раде у организацијама које управљају природним ресурсима, компанијама које пружају саветодавне услуге у области еколошког инжењеринга или владиним агенцијама.

 Стратегија

Посвећеност младим људима жељним знања, љубав према природи и знање у функцији развоја друштва којe обезбеђује заштиту животне средине – оно су што спаја све људе са Одсека за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса су студије модерног доба, чији даљи развој има изузетан значај за човека и читав свет. Наш одсек обезбеђује највиши ниво знања, захваљујући врхунским стручњацима, савременим програмима, огледној и теренској настави. Спајајући екологију и инжењеринг, бавимо се праћењем, обликовањем и изградњом екосистема.

Ми миримо природу и друштво, анализирамо и решавамо проблеме у области вода, земљишта, флоре и вегетације. Зато су студије еколошког инжењеринга изузетно значајне за друштвени и привредни развој Србије у 21 веку. Ово се посебно односи на водне, али и на земљишне ресурсе брдско-планинског подручја, који чине базу за производњу биолошки безбедне хране у незагађеној природној средини. Значај еколошког инжењеринга огледа се и у томе што се заштита и очување водних и земљишних ресурса заснива на усклађивању развоја пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса кооперативним и иновативним приступом обезбеђује претпоставке за успех својих студијских програма. Приоритетне стратешке активности развоја Одсека у наредном периоду су: даљи развој и прецизирање студијског програма основних студија; даљи развој програма мастер студија; развој програма докторских студија; развој програма истраживања, професионалне обуке и других програма образовања; побољшање ефикасности и одговорности; промоција и ширење резултата у свим наведеним областима.

Наставници и сарадници

Ранка Ерић

Асистент