+

Катедра за бујице и ерозију

Назив Катедре: Катедра за бујице и ерозију
шеф Катедре: др Нада Драговић
заменик шефа Катедре: др Мирјана Тодосијевић
секретар Катедре: др Александар Анђелковић

Развој Катедре: 
Високошколска настава из области шумарства у Србији почела 5. 12. 1920. године на Шумарском одсеку Пољопривредног факултета у Београду. До 1949. постојао је само један предмет на коме се предавала проблематика ерозије и бујичних токова под називом Уређивање бујица, који је предавао проф. др Љубивоје Малетић. Предмет је био у оквиру Кабинета за уређење бујичњака (по проф. Малетићу) и културна техника. После смрти проф. Малетића 1940. године тај предмет је предавао проф. Милан Нешић са Tехничког факултета. Асистент је био инж. Димитрије Петровић. За време Другог светског рата Шумарски факултет није радио.
После рата настава је почела школске 1945/46. године. Предмет Уређивање бујица је предавао проф. др Сретен Росић, који је постао први декан Шумарског факултета 1949. године, када се одвојио од Пољопривредног факултета.

Од школске 1952/53. године проблематика бујичних токова и ерозије се проучава на предмету Уређивање бујица и заштита од ерозије. Године 1956. формирају се два смера: Шумско-узгојни и Шумско-индустријски смер. На основу одлуке Извршног већа Републике 1960. године формира се 5 одсека, међу њима и Одсек за ерозију и бујице. На Одсеку за ерозију и бујице предмети су распоређени у две катедре: Катедра за бујице и ерозију и Катедра за шумске мелиорације. Ерозија се предаје на предмету Уређивање бујица и заштита од ерозије током 4 семестра у III и IV години студија, а предметни наставник је проф. др Слободан Гавриловић, који је и шеф Одсека. Одсек добија ново име 1961. године: Одсек за ерозију и мелиорације.

По одласку проф. Гавриловића у пензију 1976. предмет преузима проф. др Љубиша Јевтић као директор Института за водопривреду ерозионих подручја.
По одласку проф. Јевтића у пензију 1995. године предмет Бујични токови и ерозија предаје проф. Станимир Костадинов до октобра 2014. године, када предмет преузима проф. др Ратко Ристић.

Према Закону о високом образовању из 1998. године настаје нова реорганизација. На Одсеку за заштиту од ерозије, поред постојеће две, формира се још једна катедра: Катедра за противерозиону геотехнику. Предмети: Основи геотехнике у бујичарству, Хидрогеологија са геоморфологијом, Хидраулика са хидрологијом и Организација грађења и механизација противерозионих радова постају предмети на тој новој катедри. На Катедри за бујице и ерозију остају предмети: Бујични токови и ерозија, Пројектовање у бујичарству, Економика уређења ерозионих подручја и Материјали у противерозионим радовима.

После 5. октобра 2000. године и промене декана долази до промене у саставу катедара те на Катедри за бујице и ерозију се налазе предмети: Бујични токови и ерозија, Хидраулика са хидрологијом, Пројектовање у бујичарству, Економика уређења ерозионих подручја и Организација грађења и механизација противерозионих радова, као обавезни предмети, а 2002. године се уводи и изборни предмет Управљање наносом.

После усвајања закона о високом образовању 2005. године, на Факултету се усваја нови наставни план за све образовне профиле, на принципима болоњске декларације. Уводе се изборни предмети на свим годинама. После тога Катедру за бујице и ерозију, на основним студијама, чине следећи предмети: Бујични токови и ерозија 1, Бујични токови и ерозија 2, Хидраулика са хидрологијом, Пројектовање у бујичарству, Економика заштите природних ресурса, Организација противерозионих радова и Механизација у противерозионим радовима (обавезни предмети) и група изборних предмета: Основи заштите животне средине, Управљање наносом, Ризици природних катастрофа, Водопривреда брдско-планинских подручја, Заштита вода и Просторно уређење ерозионих подручја.

Године 2009. на Катедру за бујице и ерозију са Катедре за мелиорације прелазе предмети Конзервација земљишта и Мелиорације земљишта (обавезни), Физика земљишта, Аерозагађења и шумски екосистеми и Земљиште и технике биоинжењеринга (изборни предмети). Према акредитацији 2013. године предмет Основи заштите животне средине постаје обавезни предмет. Изборни предмет Ризици природних катастрофа добија нови назив Природне непогоде, а на Катедри се уводи нови изборни предмет Рестаурација бујичних сливова. У јесен 2015. године предмети: Мелиорације земљишта, Конзервација земљишта, Физика земљишта, Аерозагађења и Шумски екосистеми и земљиште и Технике биоинжењеринга са Катедре за бујице и ерозију, прелазе на Катедру за мелиорације.