+

Doktorske disertacije

  • Dragomir Misailović (2011): Deformacija korita i stabilnost tla i objekata u bujičnim tokovima, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  • Mirjana Todosijević (2012): Ekološki i ekonomski efekti održivog upravljanja zemljišnim resursima planinskog područja opštine Ljubovija, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  • Svetlana Bilibajkić (2012): Uticaj izvedenih tehničkih i bioloških radova na intenzitet erozionih procesa u slivu Trgoviškog Timoka, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  • Sonja Z. Braunović (2013): Efekti protiverozionih radova na stanje erozije u Grdeličkoj klisuri i Vranjskoj kotlini, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  • Milena Lakićević (2014): Primena Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) i participativnog odlučivanja u upravljanju Nacionalnim parkom „Fruška gora”, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  • Boris Radić (2014): Erozija kao faktor degradacije predela u skijaškim centrima Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  • Ana M. Petrović (2014): Faktori nastanka bujičnih poplava u Srbiji, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  • Danica Županski (2015): Razvoj metodologije za određivanje zona zaštite od površinskog nanosa na eksperimentalnim deonicama sliva reke Drine, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  • Stefana Babović (2016): Uticaj antropogenih faktora na intenzitet erozije u jugoistočnoj Srbiji, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  • Tomislav Stefanović (2016): Efekti protiverozionih radova u slivu reke Jablanice uzvodno od akumulacije Rovni, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.