+

Istraživanje / Projekti

Međunarodni projekti

 • World Overview of Conseration Approaches and Technologies – WOCATd, organizovan i delom finansiran od CDE iz Berna, a delom finansiran od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direkcija za vode (2005‒2011), rukovodilac: Miodrag Zlatić.
 • Community Based Rehabilitation of Degraded Land in Balkan Countries, GEF/UNEP Project Development Facility Block-A (PDF-A) (2006), rukovodilac: Miodrag Zlatić.
 • Risk, Disaster, Management& Prevention of Natural Hazards in Mountainous and/or Forested Regions – RIMADIMA, međunarodni projekat finansiran od strane EU, u okviru INTERREG-III-B, CADSES projekata (2006‒2008), rukovodilac: Stanimir Kostadinov.
 • Pracical Use of Monitoring in Natural Disaster Management – MONITOR II, Međunarodni projekat finansiran od strane EU, u okviru South East Europe Transnational Cooperation Programme (2009‒2012), rukovodilac za Srbiju: Stanimir Kostadinov.
 • Glavni projekat objekata za zaustavljanje nanosa na vodotokovima: Bistrička reka, Šerićki potok i Ograjina-sliv reke Bosne, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Institut za građevinarstvo Banja Luka (2016), rukovodilac: Ratko Ristić.
 • Protivminsko delovanje nakon poplava, regionalni odziv u krizi, razvoj tehnologija i izgradnja kapaciteta–na primeru sliva Kneselačkog potoka, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Hrvatski centar za razminiranje, Ristić, R. et al. (2015).
 • Idejno rešenje za zaštitu Plavskog jezera od zasipanja i regresivne erozije, Zeleni Crne Gore, Podgorica (2004), rukovodioci: Ristić, R., Nikčević, R.
 • Idejno rešenje protiverozione zaštite Biogradskog jezera, Zeleni Crne Gore, Podgorica, (2004), rukovodioci: Ristić, R., Nikčević, R.
  Natural resources management in the frame of environment protection policies and sustainable rural development in the Western Balkans (FWRM) (2016‒2017), rukovodioci: Ratko Ristić, Nada Dragović.

Naučnoistraživački projekti

 • Efekti revitalizacije degradiranih područja Srbije (2006‒2010), rukovodilac: dr Miodrag Zlatić, red. prof.
 • Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje, rukovodilac: dr Ratko Kadović, red. prof. (2011‒2016):
 • Potprojekat 9: Učestalost bujičnih poplava, degradacija zemljišta i voda kao posledica klimatskih promena, rukovodilac: dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
 • Potprojekat 16: „Socio-ekonomski razvoj, ublažavanje i adaptacija na klimatske promene, rukovodilac: dr Miodrag Zlatić, red. prof.
 • Istraživanje socio-ekonomskih aspekata rizika usled klimatskih promena u šumskim područjima, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za šume (za period od 1. 8. 2015‒30. 11. 2016), rukovodilac: dr Miodrag Zlatić, red. prof.
 • Kontrola vodne erozije i uređenje bujica u funkciji zaštite vodoprivrednih objekata i kvaliteta voda, Ministarstvo za nauku i zaštite životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2004‒2007), rukovodilac: dr Stanimir Kostadinov, red. prof.

RUKOVOĐENJE PRIVREDNIM PROJEKTIMA

 • Ristić, R. et al. (2016): Operativni Plan za odbranu od bujičnih poplava na vodotokovima II reda na teritoriji gradske opštine Lazarevac za 2016. godinu, Ehting, Beograd.
 • Ristić, R., Radić, B. (2013): Projekat istraživanja i valorizacije prostora Milićevog brda i dunavskih ostrva kao potencijalno značajnih prirodnih vrednosti, Šumarski fakultet, Beograd,
 • Ristić, R., Radić, B. (2012): „Plavo-zeleni” koridori ‒ istraživanja mogućnosti revitalizacije sliva Jelezovačkog potoka i okolnih šumskih površina, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Ristić, R., Radić, B. (2012): Operativni plan za odbranu od bujičnih poplava na vodotokovima II reda na teritoriji grada Kraljeva za 2012. godinu, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Ristić, R., Radić, B. (2011): Projekat revitalizacije „plavo-zelenih” koridora na užem gradskom području Beograda (na primeru sliva Kaljavog potoka), Šumarski fakultet, Beograd,
 • Dragović, N. at al (2008): Studija integralnog uređenja sliva Topčiderske reke u funkciji održivog upravljanja prirodnim resursima – prva faza: Dokumentaciona osnova, studiju finansirala Uprava za vode, Gradski sekretarijat za komunalne i stambene poslove ‒ grad Beograd.
 • Ristić, R. (2006): Projekat za novu tehnologiju pošumljavanja na nagnutim terenima, Šumarski fakultet, Beograd.