+

Master rad

Šifra predmeta: MPA1203
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

Položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom i obavljena stručna praksa

Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov:

Osposobljavanje studenata za korišćenje prethodno stečenih znanja u rešavanju složenih problema iz oblasti pejzažne arhitekture sintezom znanja i veština različitih teorijskih, istraživačkih i praktičnih aspekata rada.

Osposobljavanje studenata za ovladavanje metodama i tehnikama istraživanja, pisanja i prezentovanja rezultata rada. Razvoj sposobnosti komunikacije u javnom nastupu.

Kroz izrađen rad student treba da stekne rutinu u primeni određenih metoda istraživanja na jednom složenom zadatku koji zahteva analitičko i sintezno razmišljanje, zatim da stekne sposobnost izvođenja zaključaka kroz rešavanje složenih problema, kao i sposobnost da ponudi odgovarajuća rešenja. Pored toga, izradom rada se očekuje da student unapredi tehniku pisanja i druge sposobnosti kojima će moći da na odgovarajuće načine prezentuje postupak rada, logiku razmišljanja i rezultat rada.  Takođe se očekuje sticanje veštine javnog nastupa.

Kroz izrađen rad student treba da stekne rutinu u primeni određenih metoda istraživanja na jednom složenom zadatku koji zahteva analitičko i sintezno razmišljanje, zatim da stekne sposobnost izvođenja zaključaka kroz rešavanje složenih problema, kao i sposobnost da ponudi odgovarajuća rešenja. Pored toga, izradom rada se očekuje da student unapredi tehniku pisanja i druge sposobnosti kojima će moći da na odgovarajuće načine prezentuje postupak rada, logiku razmišljanja i rezultat rada.  Takođe se očekuje sticanje veštine javnog nastupa.