+

Stručna praksa

Šifra predmeta: MPA1202
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

Nastavnici i saradnici učesnici na studijama

Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Upisan drugi semestar studija.

Sticanje primenljivih, praktičnih znanja i veština  iz oblasti  pejzažne arhitekture kako bi studenti stekli sopstveno praktično iskustvo i osposobili se za rad u praksi.

Povezivanje prethodno usvojenih teorijskih znanja i veština sa sopstvenim praktičnim iskustvima studenata usvojenih kroz praktičan rad. Upoznavanje sa upravljanjem i organizovanjem poslova u pejzažnoj arhitekturu i vrstama aktivnosti koji su ekvivalentni master akademskim studijama.

Aktivno učešće studenata u svim fazama: proizvodne prakse, tehničko-organizacione prakse i radne prakse. Stručna praksa se realizuje u okviru oblasti pejzažne arhitekture a u skladu sa  specifičnostima svake izborne grupe koje su studenti prethodno izabrali.