+

Primena aerofotogrametrije i daljinske detekcije u inventuri šuma

Šifra predmeta: MŠ31105/b
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6 (šest)
Uslov: Nema

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za najsavremenije tehnologije i metode prikupljanja (premera) i obrade informacija o šumskom fondu

Znanja neophodna za obavljanje usko stručnih i specifičnih poslova u šumarskoj praksi vezanih za upotrebu avio i satelitskih snimaka u inventuri šuma, kao i za nastavak školovanja na doktorskim studijama

Teorijska nastava

Uvod; Vrste aerosnimaka; Razmera; Stereoskopsko gledanje; Orijentacija parova slika i instrumenti;

Izdvajanje odseka (sastojina) pomoću aerofotosnimaka; Informacije o pojedinačnim stablima-  pouzdanost informacija, mogućnost eksploatacije; Informacije o sastojini i većim šumskim kompleksima-pouzdanost informacija, mogućnost eksploatacije; Kombinovana inventura šuma

Praktična nastava

Obuka za rad na fotogrametrijskoj stanici; Orijentacija i čitanje snimaka; Informacije o pojedinačnim stablima-test pouzdanosti informacija; Izdvajanje odseka na aerofoto snimcima; Informacije o sastojini-test pouzdanosti informacija