+

Tipološko definisanje sastojina različitog porekla i strukture

Šifra predmeta: MŠ61105/d
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Teorijska i praktična saznanja i metode pri  tipološkom definisanju sastojina u odnosu na poreklo, strukturu i stepen očuvanosti  

Praktična primena i ocena zatečenog stanja u odnosu na potencijal tipološke pripadnosti sastojina

Tipološko definisanje visokih  jednodobnih sastojina potpunog sklopa.

Tipološko definisanje visokih jednodobnih sastojina nepotpunog sklopa.

Tipološko definisanje raznodobnih sastojina potpunog sklopa.

Tipološko definisanje raznodobnih sastojina nepotpunog sklopa.

Tipološko definisanje izdanačkih sastojina potpunog sklopa.

Tipološko definisanje izdanačkih sastojina neptpunog sklopa.

Tipološko definisanje devastiranih sastojina.

Tipološko definisanje veštački podignutih sastojina na primarnim staništima.

Tipološko definisanje veštački podignutih sastojina na sekundarnim staništima.

Ocena zatečenog stanja visokih sastojina u odnosu na potencijal tipološke pripadnosti sastojine.

Ocena zatečenog stanja raznodobnih sastojina u odnosu na potencijal tipološke pripadnosti sastojine.

Ocena zatečenog stanja izdanačkih sastojina u odnosu na potencijal tipološke pripadnosti sastojine.

Ocena zatečenog stanja veštački podignutih  sastojina na primarnim staništima u odnosu na potencijal tipološke pripadnosti sastojine

Ocena zatečenog stanja veštački podignutih  sastojina na sekundarnim staništima u odnosu na potencijal tipološke pripadnosti sastojine.

Praktična primena tipološke pripadnosti sastojina u odnosu na poreklo,strukturu i stepen očuvanosti.