+

Istorija dizajna nameštaja

Šifra predmeta: TMPM6B2
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema uslova

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja vladaju znanjima o istorijskom nasleđu i u skladu sa njim donose odluke u procesu projektovanja nameštaja i enterijera.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava: 

pregled stilova u nameštaju i arhitekturi do industrijalizacije, industrijalizacija, Arts and Crafts, Jugendstil, Rana moderna, Der Deutsche Werkbund, Avangarda, De Stijl, Bauhaus, Internacionalni stil, Art Deko, nameštaj tokom dva svetska rata, posleratno doba, doba velikog tehničkog progresa, doba forme i lepog dizajna, Pop kultura i Anti design, Postmoderna, Novi dizajn, savremeni pogledi i tendencije;

Praktična nastava: 

tipični predstavnici pokreta/ iscrtavanje, razvoj i varijacije, karakteristike i istorijski aspekti;