+

Oblikovanje i tehnike spajanja drvenih konstrukcija

Šifra predmeta: TMPM10B2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

dr Tatjana Kočetov Mišulić/dr Boško Stevanović

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje sa tipologijom i elementima savremenih konstruktivnih sistema u drvetu i načinima njihovog ostvarivanja

Sticanje znanja neophodnih primenu drveta u različitim konstruktivnim sistemima u arhitektonsko-građevinskim objektima

Stručni pojmovi (vrste, elementi, tipologija, tradicionalni i savremeni konstruktivni sistemi, nosiva konstrukcija, pregrade, obloge, enterijer). Spojna sredstva i veze u drvenim konstrukcijama. Vatrootpornost, ponašanje u požaru. Metode i tehnike zaštite drveta u konstrukcijama.