+

Stručna praksa

Šifra predmeta: TMPM125
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

Nastavnici i saradnici učesnici na studijama

Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Upisan drugi semestar studija.

Sticanje primenjivih praktičnih znanja i veština iz oblasti tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta kako bi studenti stekli sopstveno praktično iskustvo i osposobili se za rad u praksi.

Povezivanje prethodno usvojenih teorijskih znanja i veština sa sopstvenim praktičnim iskustvima studenata usvojenih kroz praktičan rad za potrebe primene u praksi za rad na poslovima ekvivalentnim diplomskim akademskim studijama.

Teorijska nastava: 

Aktivno učešće studenata u svim fazama: proizvodne prakse, tehničko-organizacione prakse i radne prakse. Stručna praksa se realizuje u okviru sve četiri oblasti – Odseka na fakultetu u skladu sa specifičnostima svakog modula koje su studenti prethodno izabrali.

Praktična nastava: 

Stručna praksa se izvodi kao blok nastava i to u nastavnim bazama fakulteta, laboratorijama fakulteta, proizvodnim pogonima fakulteta, u institucijama, organizacijama i preduzećima sa kojima fakultet ima potpisan ugovor (u zemlji i inostranstvu), stručnim ekskurzijama u zemlji i inostranstvu, a sve u skladu sa Pravilnikom. Studenti tokom stručne prakse vode dnevnik stručne prakse.