+

Poslovna etika

Šifra predmeta: STDIPOD041
Studijski program: Trgovina drvetom i proizvodima od drveta
Vrsta i nivo studija: Specijalističke akadmske studije
Nastavnici:

dr Milan Ž. Nešić

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje studenata sa etičkim načelima i principima poslovanja kompanija u uslovima tržišne ekonomije.

Raspolaganje znanjima i primena istih na izabranim studijama slučajeva kompanija koje se bave proizvodnjom i izvozom proizvoda od drveta.

Proučavanje poslovne etike. Razumevanje etičkog ponašanja u organizacijama. Model etičkog ponašanja u preduzećima. Etika kao integralna snaga u rukovođenju. Svrha etičkog ponašanja. Akcije, govor i normativna očekivanja. Etika oglašavanja i sponzorstva. Poslovna etika i etika zaštite životne sredine. Etika i kultura.

Odgovornost. Privatnost podataka. Etičke nedoumice. Sporazumna etika.

Integralni model za razumevanje i sprovođenje etičkog ponašanja. Model etičkog ponašanja u kompanijama. Svrha etičkog ponašanja. Stvaranje okvira vrednosti.

Poslovna etika i zaštita životne sredine. Oblici etičkog bankarstva. Trendovi u evropskom bankarstvu. Trendovi u američkom bankarstvu. Kretanja u japanskom bankarstvu. Kretanja u islamskom bankarstvu. Etika i kultura. Kretanja u alternativnom bankarstvu. Banke za bogate. Situacioni pristup.

Knjigovodstvo i etika. Kreativno knjigovodstvo. Knjigovodstvo kao poslovanje. Revizorski konflikt. Ostali sukobi interesa. Odgovor profesije. Poslovna etika-praktični pristupi. Uticaj grupe i kolega – pripadnika istog poslovnog ranga. Organizacione strategije.
Studijski istraživački rad: Sprovođenje istraživanja za potrebe izrade seminarskog rada na zadatu temu.