+

Пејзажна архитектура (од 2021.)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (240 ЕСПБ)
акредитован 2021. године и почињe са извођењем од школске 2021/2022. године. Уверење о акредитацији.

I година

I семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Математика са статистиком 5 3+3
Нацртна геометрија 5 2+3
Цртање 4 1+3
Примењена геоморфологија са хидрогеологијом 4 2+2
Историја вртне уметности 4 2+1
Изборни предмет 1 4  
Изборни предмет 2 4  
II семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Педологија 6 3+3
Хортикултурна ботаника 7 3+3
Пејзажноархитектонска графика 5 2+3
Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 1 5 2+3
Изборни предмет 3 3  
Изборни предмет 4 4  
Изборни предмет 1 Изборни предмет 2
Екоклиматологија (2+2) Енглески језик 1 (4+0)
Основе екологије и заштита животне средине (2+2) Немачки језик 1 (3+0)
Социологија и животна средина (2+0) Француски језик 1 (3+0)
  Руски језик 1 (3+0)
Изборни предмет 3 Изборни предмет 4
Основе урбане хортикултуре (2+1) Енглески језик 2 (4+0)
Основе пејзажног инжењеринга (2+1) Немачки језик 2 (3+0)
Простор у пејзажној архитектури: планирање и пројектовање (2+1) Француски језик 2 (3+0)
  Руски језик 2 (3+0)

II година

III семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 2 6 2+3
Екофизиологија биљака 6 2+3
Урбана екологија 5 2+2
Урбанизам 4 2+2
Основе геодизајна 4 1+3
Декоративна дендрологија 3+3
IV семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Цвећарство 5 3+2
Пројектовање вртова 5 2+3
Урбани дизајн 5 1+3
Декоративна дендрологија 12 3+3
Изборни предмет 5 5  
Радна пракса 3  
Изборни предмет 5
Ликовна истраживања отворених простора (2+2)
Пејзажно-инжењерска техника (2+2)
 

III година

V семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Болести украсних биљака 5 3+2
Вегетација предела 5 2+2
Дизајн биљкама 4 2+3
Пејзажноархитектонско пројектовање 1 6 2+3
Производња садног материјала 5 3+2
Изборни предмет 6 5  
VI семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Пејзажноархитектонско пројектовање 2 5 2+2
Предеона екологија 4 1+3
Размножавање дрвенастих биљака 4 2+2
Подизање и неговање травњака 5 2+2
Изборни предмет 7 5  
Изборни предмет 8 4  
Производна пракса 3  
Изборни предмет 6 Изборни предмет 7 Изборни предмет 8
Еколошки инжињеринг у пејзажној архитектури (2+2) Геодезија и ГИС (3+2) Оплемењивање украсних биљака (2+1)
Фитотехнологије у пејзажној архитектури (2+2) Диверзитет и очување станишта (3+2) Естетика пејзажа (2+1)
Историја и теорија пејзажне архитектуре (3+1)    

IV година

VII семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Хортикултурна ентомологија 5 3+2
Пејзажноархитектонско пројектовање 3 5 2+3
Цвећарство ентеријера 4 2+2
Подизање и неговање зелених површина 1 6 3+2
Планирање и уређивање предела 0 2+3
Изборни предмет 9 5  
VIII семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Економика и организација у пејзажној архитектури 6 3+2
Подизање и неговање зелених површина 2 5 3+2
Планирање и уређивање предела 11 2+3
Изборни предмет 10 5  
Изборни предмет 11 5  
Технолошко-организациона пракса 3  
Изборни предмет 9 Изборни предмет 10 Изборни предмет 11
Производња травних тепиха (2+2) Реконструкција зелених површина (2+2) Учешће јавности у области пејзажне архитектуре (2+1)
Зелене површине посебне намене (2+2) Управљање биолошким инвазијама (2+2) Савремена пејзажна архитектура (2+1)
Интегрална заштита биљака у пејзажној архитектури (2+2)   Технологија производње цвећа (2+1)