+

02.01.2018. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

02/01/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 10.01.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 43 [word]
Образац понуде за лагер 43 [word]
Уговор за лагер 43 [word]