+

02.02.2018 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

02/02/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 09.02.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 51 [word]
Образац понуде за лагер 51 [word]
Уговор за лагер 51 [word]