+

02.03.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

02/03/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 10.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 14 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 14 [pdf][word]
Уговор за лагер 14 [pdf][word]