+

05.05.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

05/05/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 12.05.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 22 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 22 [pdf][word]
Уговор за лагер 22 [pdf][word]