+

06.04.2018 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

06/04/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 13.04.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 62 [word]
Образац понуде за лагер 62 [word]
Уговор за лагер 62 [word]