+

07.02.2018 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

07/02/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 14.02.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 52 [word]
Образац понуде за лагер 52 [word]
Уговор за лагер 52 [word]