+

08.03.2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У НАСТАВНОЈ БАЗИ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА БРОЈ НАБАВКЕ: ОП 01/2017

08/03/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 10.04.2017. године, до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 10.04.2017. године, у 10:30 часова, у просторијама Универзитета у Београду – Шумарског факултета, у улици кнеза вишеслава бр.1 у Београду

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ОП 1/2017 [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]