+

08.03.2017 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE – RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA – ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ŠUMSKIH PUTEVA U NASTAVNOJ BAZI „MAJDANPEČKA DOMENA“ UNIVERZITETA U BEOGRADU-ŠUMARSKOG FAKULTETA BROJ NABAVKE: OP 01/2017

08/03/17

JAVNI POZIV [pdf]
KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Rok za dostavljanje ponude je do 10.04.2017. godine, do 10:00 časova.
Ponude dostaviti na adresu: ul.Kneza Višeslava br.1, 11 030 Beograd

Javno otvaranje ponude obaviće se dana 10.04.2017. godine, u 10:30 časova, u prostorijama Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta, u ulici kneza višeslava br.1 u Beogradu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu OP 1/2017 [pdf]

Obaveštenje o zaključenom ugovoru [pdf]