+

09.03.2018 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

09/03/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 16.03.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 58 [word]
Образац понуде за лагер 58 [word]
Уговор за лагер 58 [word]