+

11.02.2018 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

12/02/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 19.02.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 54 [word]
Образац понуде за лагер 54 [word]
Уговор за лагер 54 [word]