+

12.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

12/02/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 21.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 9 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 9 [pdf][word]
Уговор за лагер 9 [pdf][word]


Јавни позив лагер 10 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 10 [pdf][word]
Уговор за лагер 10 [pdf][word]