+

13.01.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

13/01/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 23. ЈАНУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 1 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 1 [pdf][word]
Уговор за лагер 1 [pdf][word]

Јавни позив лагер 2 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 2 [pdf][word]
Уговор за лагер 2 [pdf][word]