+

13.01.2018 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

13/01/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 19.01.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 46 [word]
Образац понуде за лагер 46 [word]
Уговор за лагер 46 [word]