+

15.03.2017. IZMENA UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU – MALE VREDNOSTI – BR. 1/ 2015 – OD 27.02.2015 – RADOVI- IZGRADNJA TEMELJA I KOTLARNICE ZA MONTAŽU SUŠARE, PARIONICE I KOTLA U NASTAVNOJ BAZI „GOČ“ GVOZDAC

15/03/17

JAVNI  POZIV [pdf]

KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

ROK podnošenja ponude je 16.03.2015. godine do  10:00 časova
Ponude koje stignu posle ovog roka su neblagovremene  i neće se uzeti u razmatranje već će biti odbačene.

Javno otvaranje blagovremeno prispelih ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca (svečana sala – prizemlje)  u ulici Kneza Višeslava br. 1. 11030. Beograd, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, odnosno 16.03.2015. godine u 10:15 časova.

05.03.2015 Odgovor na zahtev za dodatnim  informacijama/pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude u postupku javnih nabavki mele vrednosti br.1/2015 – Izgradnja temelja i kotlarnice za montažu sušare, parionice i kotla u Nastavnoj bazi „Goč“ Gvozdac, Kraljevo

15.03.2017 Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci br.1/2015