+

15.09.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

18/09/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 22.09.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 29 [word]
Образац понуде за лагер 29 [word]
Уговор за лагер 29 [word]