+

19.03.2018 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

19/03/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 27.03.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 60 [word]
Образац понуде за лагер 60 [word]
Уговор за лагер 60 [word]