+

20.03.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

20/03/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 27.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 16 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 16 [pdf][word]
Уговор за лагер 16 [pdf][word]


Јавни позив лагер 17 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 17 [pdf][word]
Уговор за лагер 17 [pdf][word]