+

20.03.2018 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

20/03/18

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 27.03.2018. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 59 [word]
Образац понуде за лагер 59 [word]
Уговор за лагер 59 [word]