+

20.10.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

20/10/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 27.10.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 33 [word]
Образац понуде за лагер 33 [word]
Уговор за лагер 33 [word]