+

22.02.2017 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд на основу Одлуке Савета излаже јавној ПРОДАЈИ путем лицитације ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

22/02/17

VAZ 21214 LADA NIVA 1.7,  произведена 2008. године,  бензински мотор радне запремине  1690 cm³,  снаге 59.5 kw, са уграђеним плинским уређајем, регистрована до 12. децембра 2017. године,  по почетној цени од  350.000, 00 динара.

Право учешћа имају  физичка и правна лица.

Возило заинтересовани могу разгледати од 08,30 до 12,30 часова на пракингу Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1,  од 23.фебруара до 02. марта 2017.год.

Лицитација ће се обавити дана 03. марта 2017. год. са почетком у 10,30 часова – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1 у Београду.
Сви учесници лицитације дужни су да уплате 10% износа почетне цене који ће им након извршене  лицитације бити враћен. Уплатом учешћа учесници у лицитацији су прихватили почетну цену. Уплата се врши искључиво у динарима пола часа пре лицитације, на благајни Факултета. Лицитациони  „скок“ износи 5.000,00 дин.

Сви трошкови који проистичу из продаје падају на терет купца. Возило се продаје у виђеном и затеченом стању без права на накнадну рекламацију.
Купац је дужан да у року од 3 дана изврши уплату и преузме возило.

Контакт: 011/3053-923, 064/8764-727 Зоран Пауновић и 064/8764-713 Бранислав Миладиновић.