+

22.11.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

22/11/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 29.11.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 34 [word]
Образац понуде за лагер 34 [word]
Уговор за лагер 34 [word]