+

23.01.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

23/01/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 01.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 3 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 3 [pdf][word]
Уговор за лагер 3 [pdf][word]


Јавни позив лагер 4 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 4 [pdf][word]
Уговор за лагер 4 [pdf][word]