+

24.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

24/02/17

ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 03.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 11 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 11 [pdf][word]
Уговор за лагер 11 [pdf][word]


Јавни позив лагер 12 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 12 [pdf][word]
Уговор за лагер 12 [pdf][word]