+

26.07.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

26/07/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 04.08.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 27 [word]
Образац понуде за лагер 27 [word]
Уговор за лагер 27 [word]