+

27.01.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

27/01/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 08.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 5 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 5 [pdf][word]
Уговор за лагер 5 [pdf][word]


Јавни позив лагер 6 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 6 [pdf][word]
Уговор за лагер 6 [pdf][word]