+

Александар Баумгертел

Асистент
Телефон:
Е-маил: aleksandar.baumgertel@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 107
Консултације:

Александар Баумгертел је рођен 04.11.1990. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију „Свети Сава“. Основне студије на одсеку за Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса на Универзитету у Београду Шумарском факултету уписао је 2009. године, мастер студије 2014. године и докторске студије 2016. године. Исте године је ангжован на пројекту Министартсва науке и технолошког развоја (III 43007 “Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање”) као истраживач приправник, а од 2019. године као истраживач сарадник. Од 2018. године, као истраживач и администратор је ангажован на пројекту „Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries” – SETOF“ (ERASMUS KA2). У звање асистента, изабран је 2021. године. У досадашњем научно-истраживачком као аутор је у учествовао у објављивању преко 25 научних публикација. У својој области истраживања се усавршавао крозе учешће на различитим тренинзима и курсевима, као што су:

 • „8th ESA Advanced Training Course on Land Remote Sensing 2018“, одржаном на Унивезитету у Лестеру (Велика Британија) од 10. до 14. септембра 2018. године, организованом од стране European Space Agency (ESA).
 • BIOS-SCHOOL, одржаноj на Државном Технолошком Универзитету у Санкт Петерсбургу (Русија) од 3. до 8. августа 2019. године, организованоj од стране Министраства Едукације и Науке Руске Федерације.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Заједничке мaстер академске студије Ерасмус+

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

 • Baumgertel A., Sara., Caković M., Miljković., Tošić M., Lazić I., Djurdjević V., Marković M. (2022). Spatiotemporal analysis of the future sensitivity to wind erosion using ensemble of the regional climate models: a case study. International Journal of Global Warming, (in press). (M23)
 • Baumgertel A., Lukić S., Belanović Simić S., Kadović R. (2019). Identifying Areas Sensitive to Wind Erosion-A Case Study of the AP Vojvodina (Serbia), Applied Sciences-Basel, 10.3390/app9235106, 2019. (М22)
 • Baumgertel A., Dragovic N., Vulevic T., Lukic S. (2019). Cost management as a part of integrated management of torrential watershed in Serbia: a case study of Topciderska River. Wasserwirtshaft 109(4): 33-38 (М23)
 • Momirović N., Kadović K., Perović V., Marjanović M., Baumgertel A. (2018). Spatial assessment of the areas sensitive to degradation in the rural area of the municipality Čukarica. International Soil and Water Conservation Research, https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2018.12.004 (М21а)
 • Caković M., Baumgertel A., Lukić S., Dragović N., Zlatić M. (2021). Effects of biological works within the integrated watershed management of torrent catchments in the area of Grdelica gorge and Vranjska valley (Serbia). Šumarski list. (М23)
 • Lukić S., Baumgertel A., Obradović S., Kadović R., Beloica J., Pantić D., Miljković P., Belanović Simić S. (2022). Assessment of land sensitivity to degradation using MEDALUS model- a case study of Grdelica Gorge and Vranjska Valley (southeastern Serbia). iForest. doi: 10.3832/ifor3871-015 [online 2022-05-07] (M22)
 • Lukić S., Belanović Simić S., Knežević M., Baumgertel A., Beloica J., Caković M. (2021). Recarbonizing global soils: a technical manual of recommended management practices. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (M13)
 • Baumgertel A., Lukić S., Miljković P. (2018). Protective Forest Belts as Agroforestry Practice in the Legislative of the Republic of Serbia. Abstract book, International Conference 1st Young researchers’ Conference – Erosion and Torrent Control. 28-30 November, Belgrade, Serbia. (М34)
 • Baumgertel A., Lukić S., Belanović Simić S., Miljković P. (2018). Effects of ameliorative afforestation on the erodibility factor and soil loss in the Grdelica gorge. Bulletin of the Faculty of Forestry, University of Banja Luka, https://doi.org/10.7251/GSF1828037B. (М51)