+

Анђелка Симић

Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
Телефон: +381 (11) 3053 878
Е-маил: andjelka.simic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 115
Консултације:

Ангажовање у настави

Петрографија са геологијом